مقاله192
بهمن, 1397
  • آموزش آهنگ Malaguena

    آموزش قطعه Malaguena همرا با نت و تبلچر این قطعه زیبا ، این قطعه شروعی بر گیتار فلامنکو هست که میتون ...

شهریور, 1397بهمن, 1397اردیبهشت, 1397بهمن, 1397دی, 1397 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده