تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی

تئوری موسیقی

تئوری موسیقی علمی است که بر روی قواعد پایه ای موسیقی مطالعه می کند.

به کسی که این علم را بررسی می کند تئوریسین می گویند.

تئوری موسیقی یکی از آن مواردی است که بسیار به پیشرفت یک نوازنده کمک می کند

چرا که یک ساز جنبه های پنهانی دارد که در کنار تمرین اگر قواعد موسیقی را نیز بداند سرعت پیشرفتش چندین برابر می شود.

به دلیل اینکه متوجه می شود که چه چیزی را اجرا می کند

و آنچه را که در ساز خود به عنوان تکنیک به کار می برد را بهتر می شناسد و درک می کند.

در این صفحه آخرین مقالات مرتبط با تئوری موسیقی رو برای شما عزیزان قرار می دهیم.