کتاب آموزش گیتار اسپانیش نیک مانولوف 2

کتاب آموزش گیتار اسپانیش نیک مانولوف آموزش سبک فینگراستایل رو در پیش دارد و در ادامه جلد اول پیش میرود

0
۲۲,۰۰۰تومان