کتاب یک روز یک درس از پل هرفرت

این کتاب یرای فراگیری مقدماتی و حتی متوسطه گیتار کلاسیک بسیار مناسب است

0
۶۰,۰۰۰تومان

کتاب شصت قطعه زیبا برای گیتار کلاسیک از جان میلز

این کتاب شامل شصت قطعه ساده میباشد که برای گیتار کلاسیک تنظیم شده است

0
۸۰,۰۰۰تومان