کتاب تکنیک های دست راست جولیانی

کتاب تکنیکهای دست راست شامل صد و بیست آرپژ برای تمرین میباشد که توسط جولیانی نوشته شده است

0
۳۵,۰۰۰تومان