خودآموز گیتار فلامنکو جلد دوم

این کتاب شامل سر فصلهایی مانند آرپژ، پیکادو، باره، بولریاس، رومبا، مالگنیا و وردیالس، زاپاتئادو،فاندانگو اوئلوا، لگاتوی پیوسته، آراستره، فاروکا و… میباشد

 

0
۳۰,۰۰۰تومان