کتاب تئوری مقدماتی موسیقی

کتاب تئوری مقدماتی موسیقی از آثار استاد پرویز منصوری میباشد ایشون از موسیقیدانان سرشناس هستند

این کتاب یکی از جامعترین آموزش های تئوری موسیقی میباشد

0
۸۵,۰۰۰تومان

کتاب تئوری بنیادی موسیقی از پرویز منصوری

کتاب تئوری بنیادی موسیقی یکی از کاملترین منابع موجود برای آموزش تئوریکال موسیقی است

0
۱۱۰,۰۰۰تومان