کتاب تئوری مقدماتی موسیقی

کتاب تئوری مقدماتی موسیقی از آثار استاد پرویز منصوری میباشد ایشون از موسیقیدانان سرشناس هستند

این کتاب یکی از جامعترین آموزش های تئوری موسیقی میباشد

0
۸۵,۰۰۰تومان