کتاب فصل بی برگی مجموعه ترانه های پاپ

کتاب فصل بی برگی با نگارش قطعات به شیوه‌ی استاندارد جهشی به سوی آموزش بهتر و درست تر موسیقی پاپ دارد و تاثیر مثبتی بر آگاهانه خواندن و نواختن موسیقی دارد.

0
۵۵,۰۰۰تومان