کتاب یک روز یک درس از پل هرفرت

این کتاب یرای فراگیری مقدماتی و حتی متوسطه گیتار کلاسیک بسیار مناسب است

0
۶۰,۰۰۰تومان