آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
تبلچر

تبلچر گیتار

 

تبلچر گیتار: تمامی تبلچر هایی که در سایت قرار داده شده رو در این صفحه مشاهده می کنید.

به صورت خلاصه تبلچر یک ابزار استاندارد برای خواندن نت های موسیقی می باشد که از طریق اعداد جای دقیق فرت و سیم مشخص می شود و برای کسانی که در نت خوانی ضعف دارند مکمل است.