آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آموزش سولئا
  • آموزش قطعه سولئا (Solea)

    سولئا یک از فرم های (توکه ، پالو ، دستگاه) اصلی موسیقی فلامنکو می باشد. اهمیت این فرم آنچنان است که در اکثر کتاب های آموزش گیتار فلامنکو سولئا به عنوا ...

    سولئا یک از فرم های (توکه ، پالو ، دستگاه) اصلی موسیقی فلامنکو می باشد. اهمیت این فرم آنچنان است که در اکثر کتاب های آموزش گیتار فلامنکو سولئا به عنوان اولین مبحث آموزشی مطرح می شود. ...