آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد آهنگ من عاشقت شدم از سیروان خسروی