آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد دلم گرفته از سیروان خسروی