آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد گیتار آهنگ آخر شب از مسعود صادقلو