آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد گیتار آهنگ بی عاطفه از مسعود صادقلو