آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد گیتار عاشق تو شدم از شهیاد