آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد گیتار مجسمه از ناصر زینعلی