آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد گیتار پرواز از علی یاسینی