آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
اکورد آهنگ دلم گرفت از حمید حامی