آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
کتاب Andrés Segovia
  • کتاب گام های آندره سگوویا

    کتاب گام های آندره سگوویا از کتاب های مرجع برای نوازندگان گیتار کلاسیک می باشد . در این کتاب گام های دیاتونیک ماژور و مینور ملودیک نگارش شده است . در ...

    کتاب گام های آندره سگوویا از کتاب های مرجع برای نوازندگان گیتار کلاسیک می باشد . در این کتاب گام های دیاتونیک ماژور و مینور ملودیک نگارش شده است . در نواختن گام های سگوویا می توانیم از توالی انگشت های ...