وبلاگ

آکورد چیست ؟ نحوه تشکیل آکورد

(Chord)

نواختن حداقل 3 نت به صورت همزمان را آکورد می گوییم.

شما از صفحه آکورد گیتار می توانید آخرین آکورد های گیتار پاپ رو مشاهده کنید.

بر اساس این تعریف دو دسته آکورد خواهیم داشت:

  • آکورد های 3 صدایی
  • آکورد های چند صدایی

 

آکورد های 3 صدایی

  1. ماژور (Major)
  2. مینور (Minor)
  3. افزوده (Augmented)
  4. کاسته (diminished)

 

آکورد 3 صدایی با فرمول زیر ساخته می شود:

فاصله پنجم + فاصله سوم + نت پایه

برای درک مفهوم فاصله مقاله آموزش فاصله در موسیقی را مطالعه کنید.

منظور از نت پایه همان نتی است که اسم آکورد را به همراه دارد مثلا آکورد دو ماژور ، پایه اش نت دو است.

با این فرمول مشخص است که هر آکورد 3 صدایی از نت پایه فاصله سوم و فاصله پنجم تشکیل می شود ، اما آن چیزی که آکورد ماژور ، مینور ، افزوده و کاسته را از هم جدا می کند نوع فاصله سوم و پنجم است.


آکورد ماژور

نت پایه + سوم بزرگ + پنجم درست

فاصله نت پایه تا سوم بزرگ 2 پرده و فاصله سوم بزرگ تا پنجم درست 1/5 پرده می باشد.

مثال:

آکورد دو ماژور

پایه آکورد نت دو می باشد ، فاصله 3 نت دو ، نت می است و فاصله 5 نت دو ، نت سل می باشد.

حالا باید بررسی کنیم که فرمول آکورد ماژور بین نت های دو ، می و سل صدق می کند یا نه.

فاصله نت دو تا می ، 2 پرده است و فاصله می تا سل ، 1/5 پرده می باشد ، بنابراین  دو ، می و سل  نت های تشکیل دهنده آکورد دو ماژور می باشد.

 

آکورد ر ماژور

پایه آکورد ر ماژور نت ر می باشد ابتدا باید فاصله سوم و پنجم نت پایه رو پیدا کنیم که میشه: نت فا و لا

در این ساختار باید محاسبه کنیم که از نت ر تا فا چند پرده است ؟

و همینطور از نت فا تا لا چند پرده می باشد؟

از نت ر تا فا = 1/5 پرده می باشد.

از نت فا تا لا = 2 پرده می باشد.

که این فواصل با الگوی آکورد ماژور مطابقت ندارد ! در نتیجه باید نت فا (F) نیم پرده بالا تر رفته و تبدیل به فا دیز (F#) شود.

حالا نت ر تا فا دیز = 2 پرده

و نت فا دیز تا لا = 1/5 پرده می باشد ، بنابراین نت های آکورد ر ماژور: ر + فا دیز + لا  است.

آکور ر ماژور

 


 

آکورد مینور

نت پایه + سوم کوچک + پنجم درست

فاصله نت پایه تا سوم کوچک 1/5 پرده و فاصله سوم کوچک تا پنجم درست 2 پرده می باشد.

مثال:

آکورد دو مینور

فاصله 3 نت دو ، نت می است و فاصله 5 آن نت سل.

حالا باهم بررسی می کنیم که فرمول آکورد مینور برای نت های دو ، می و سل صدق می کند یا نه.

فاصله دو تا می = 2 پرده

فاصله می تا سل = 1/5 است

در حالی که باید برعکس باشد یعنی 1/5 + 2 ، بنابراین برای تطبیق با الگو آکورد مینور باید نت می را بمل (flat) کنیم.

حالا فاصله دو تا می بمل 1/5 بوده و فاصله می بمل تا سل 2 پرده می باشد.

بنابراین نت های آکورد دو مینور = دو + می بمل + سل است.

آکورد cm

آکورد ر مینور

پایه آکورد ر مینور نت ر می باشد ابتدا باید فاصله سوم و پنجم نت پایه رو پیدا کنیم که میشه: نت فا و لا

در این ساختار باید محاسبه کنیم که از نت ر تا فا چند پرده است ؟

و همینطور از نت فا تا لا چند پرده می باشد؟

از نت ر تا فا = 1/5 پرده می باشد.

از نت فا تا لا = 2 پرده می باشد.

که این فواصل با الگوی آکورد مینور مطابقت دارد. بنابراین نیازی به تغییر نیست

بنابراین نت های آکورد ر مینور: ر + فا + لا  است.

آکورد ر مینور

با این مثال هایی از الگو مینور و ماژور زدیم شما می تونید هر آکورد مینور و ماژور را با این فرمول محاسبه کنید.

به زودی الگو ساخت آکورد افزوده و کاسته رو در همین مقاله اضافه خواهیم کرد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

اشتراک گذاری:

3 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید