وبلاگ

اکورد آهنگ نفس از داریوش

ريتم: 6/8 سنگین

تغییر گام آهنگ

D#m A#7     A#m D#m A#m
اگه حتی   بین ما فاصله یک  نفسه
A#m G#7
نفس منو بگیر
D#m A#7    A#m D#m A#m
برای  یکی شدن اگه مرگ من بسه
A#m G#7
نفس منو بگیر
D#m   A#m
ای تو هم سقف عزیز
D#m   A#m
ای تو هم گریه ی من
F7     F
گریه هم فاصله بود
B A#m D#m
گریه  آخر ما آخربازی عشق
A#m   G#m
ختم این  قائله بود
A#m   F    A#m  F   A#m
حدس گر گرفتنت در تنور هر نفس 
A#m  F7  A#m
غم نه، اما کم که نیست
A#m    F     A#m  F  A#m
هم شب تازه تو   ترکش پر تیر عشق
A#m   G#  A#m
سنگ سنگر هم که نیست
G#m       D#
خوب دیروز و هنوز 
A#m   G#        D#m G#dim  G#m
طرحی از من   بر صلیب،روی تن پوشت بدوز
D#m G#dim         G#m   D#
وقت عریانی عشق،با همین طرح حقیر
A#m     D#m
در حریق تن بسوز
F7     F   D#m   A#m   D#m  A#m
پلک تو فاصله ی دست و کاغذ و غزل،من و عاشقانه بود
A#m B   G#m          B     A#m  D#m
رستن از پیله خواب ، ای کلید قفل شعر،خواب شاعرانه بود
A#m G7    D#m A#7     A#m D#m A#m
اگه حتی  بین ما ،فاصله یک نفسه،نفس منو بگیر
A#m G7    D#m A#7     A#m D#m A#m
برای  یکی شدن ، اگه مرگ من بسه ،نفس منو بگیر
F7   F       D#m A#m    D#m A#m
از ته چاه سکوت ، تا بلندای صدا،یار ما بودی عزیز
A#m   G#m           B     D#m A#m
در تمام طول راه ، با من عاشق ترین ، هم صدا بودی عزیز
A#m F7 D#m     F A#m        F   A#m
حدس رو گردان شدن ، از منو از راه ما،باور  بی یاوری
A#m   F7   D#m      F A#m     F A#m
روز  انکار نفس،روز میلاد تو بود،مرگ این خوش باوری
G#m       D#
خوب دیروز و هنوز 
A#m   G#        D#m G#dim  G#m
طرحی از من   بر صلیب،روی تن پوشت بدوز
D#m G#dim         G#m   D#
وقت عریانی عشق،با همین طرح حقیر
A#m     D#m
در حریق تن بسوز
D#m    A#m    D#m    A#m
ای تو هم سقف عزیز ای تو همه گریه ی من 
F7     F 
گریه هم فاصله بود 
A#m   G#m         B D#m  A#m
گریه ی آخر ما آخر بازی عشق ختم این غائله بود

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید