کتاب 60 قطعه جان میلز

کتاب 60 قطعه جان میلز

کتاب 60 قطعه جان میلز دارای قطعاتی در سطح متوسط برای هنرجویان گیتار کلاسیک می باشد.

اکثر قطعات این کتاب اتودهایی از کارولی ، کارکاسی ، جولیانی، سور ، آگوآدو و تارگا می باشد.

 

دانلود کتاب 60 قطعه جان میلز