وبلاگ

اکورد آهنگ من امده ام ازگوگوش

ريتم: 6/8

تغییر گام آهنگ

C#m      F#m  C#m F#m
من  آمده ام وای وای ، من آمده ام
C#m
عشق فریاد كند
F#m  D  C#m  F#m C#m
من  آمده ام كه ناز بنیاد كند
F#m  C#m F#m
من  آمده ام وااای
E   B     E F#m    E C#m
ای  دلبر من    الهی صد ساله شوی
E    B   E F#m     E C#m
در   پهلوی ما نشسته همسایه شوی
E    B   E   F#m      E C#m
هم  سایه شوی كه دست به ما سایه كنی
E    B   E F#m    E C#m
شا   ید كه نصیب من بیچاره شوی
C#m      F#m  C#m F#m
من  آمده ام وای وای، من آمده ام
C#m
عشق فریاد كند
F#m  D  C#m  F#m C#m
من  آمده ام كه ناز بنیاد كند
F#m  C#m F#m
من  آمده ام وااای
E   B   E F#m      E C#m
عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
E   B   E F#m    E C#m
زن  جیر وفا  فكنده در پای دلم
E  B E F#m    E C#m
عشق اگر به فریاد  دل ما نرسد
E  B  E F#m     E C#m
ای  وای دلم وای  دلم وای دلم
C#m      F#m  C#m F#m
من  آمده ام وای وای ، من آمده ام
C#m
عشق فریاد كند
F#m  D  C#m  F#m C#m
من  آمده ام كه ناز بنیاد كند
F#m  C#m F#m
من  آمده ام وااای
E   B  E   F#m     E C#m
بیا   كه برویم از این ولایت من و تو
E B     E F#m      E C#m
تو   دست منو   بگیر و من دامن تو
E  B  E  F#m      E C#m
جا   یی برسیم كه هر دو بیمار شویم
E  B    E F#m     E C#m
تو   از غم بی  كسی و من از غم تو

...من آمده ام وای وای من آمده ام

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید