وبلاگ

آکورد گیتار آهنگ او از محسن چاوشی

ريتم: 4/4

تغییر گام آهنگ

Bm        D
تاج گذاری کند آمده کاری کند
C# Bm    D         C#
بت شکند شاهِ ما بنده نوازی کنننند
Bm         D
ما بنوازیم نیست ناز بتِ بت شکن
C#
بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند
D    Bm          D
آمده با قصد خود هرچه بتِ قادر است
C#
با تبرش یک نفس دست درازی کند
Bm           D
خویِ علی خویِ او رویِ علی رویِ او
C#
دست به زانو زنَد فتح اراضی کند
Bm         D
تیغ کَشاند به هر کس که به ناحق گرفت
C#
عدل کَشاند به هر قصد به قاضی کند
Bm          D
سر بزند آن که را خونِ خلایق مَکید
C#
آبِ رخِ مردُمان ریخت بازی کند
Bm          D
باز بگیرد خود آن آهِ دلِ مردُمان
C#
خود دِل ایتام را آمده راضی کند
Bm         D
در نگشاید به آن ذات که پهلوی خَلق
C#
میشکند دَم به دَم بعد نمازی کند
Bm          D
تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید
C#
شیرِ خدا باز خود بنده نوازی کند
Bm       D
لافَتی ای پدر لافَتی جز شما
C#
فُزتُ به ربّک علی فرقِ تو را میخرم
Bm          D
همچو برادر شهید دست و سرم آنِ او
C#
زهر بنوشم شَها بنده شهیدت شوم
Bm         D
بنده سرافکنده ام در گُذر از نطفه ات
C#
قول دهم چون شما شیرِ خدایی رَوم
Bm           D
خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او
C#
دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند
Bm         D
شبهِ علی میرود عزل به ما میرسد
C#
دستِ خدا بر سرم او بِرسَد در برم
Bm         D
شبهِ پِیمبر کَلان جامه ی تن همچو آن
C#
جامه دران خواهمش از سرِ او نگذرم
Bm     D
باید الله با تیغِ علی ذوالفقار
C#
سینه ی گردن کَشان اذن دهد میدرم
Bm           D
خوی علی خویِ او رویِ علی رویِ او
C#
دست به زانو زَند فتحِ اراضی کند

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

61 − 57 =