آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
پرهام حلیمی
پرهام حلیمی

پرهام حلیمی

نظرات فروشنده

 1. profile avatar
  0 خارج از 5

  (Guest)

  پس احتمالا نت آهنگ نت کاملی از آهنگ اصلی نیست.چون آهنگ اصلی تقریبا ۴:۰۷ میباشد.

 2. profile avatar
  0 خارج از 5

  درود. بکینگ ترک طبق نتی که در سایت قرار گرفته ساخته شده.

 3. profile avatar
  1 خارج از 5

  (Guest)

  بکینگ ترک آهنگ hello کامل نیست قسمت سلو آهنگ ساخته نشده و آهنگ ناقص است.