آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد دو ماژور چیست
  • آکورد چیست ؟ نحوه تشکیل آکورد

    (Chord) نواختن حداقل 3 نت به صورت همزمان را آکورد می گوییم. شما از صفحه آکورد گیتار می توانید آخرین آکورد های گیتار پاپ رو مشاهده کنید. بر اساس این تع ...

    (Chord) نواختن حداقل 3 نت به صورت همزمان را آکورد می گوییم. شما از صفحه آکورد گیتار می توانید آخرین آکورد های گیتار پاپ رو مشاهده کنید. بر اساس این تعریف دو دسته آکورد خواهیم داشت: آکورد های 3 صدایی آ ...