مسعود صادقلو

آکورد مسعود صادقلو

مسعود صادقلو متولد 18 فروردین 1365 در تهران، خواننده پاپ است.

در این صفحه شما میتوانید آکورد های مسعود صادقلو را مشاهده کنید.