آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
کامران و هومن

آکورد کامران و هومن

 

کامران و هومن با نام خانوادگی (جعفری) متولد تهران هستند.

در سال 2005(1384)اولین البوم شان را بانام (بیست) منتشر کردند.

در این صفحه شما میتوانید آکورد های کامران و هومن را مشاهده کنید.